UNIVERSPARKERING er blevet til Q-Park.
Du har følgende muligheder:
Betal kontrolafgift pålagt 31. december 2019 eller tidligere
Klag over kontrolafgift pålagt 31. december 2019 eller tidligere
Fortsæt til Universparkerings gamle hjemmeside
Fortsæt til Q-Park's hjemmeside
Vi bruger cookies - Læs om UNIVERSPARKERING og databeskyttelseOK, forstået
 
T: (+45) 70 23 24 25

1

Synderne betaler gildet

Det koster penge at sikre ro og orden på en parkeringsplads, at reglementet følges, og at der betales for at parkere.

Er der ikke stor rimelighed i, at dem, der ikke følger reglerne, selv betaler for kontrollen via de pålagte kontrolafgifter?

2

Bekendtgørelse om udstedelse af kontrolafgifter

Der findes lovbestemte regler om betingelserne for, at en kontrolafgift kan udskrives, og om hvad kontrolkortet eller -strimlen skal indeholde.

Læs dem her.

Kontrolafgifter kan kun pålægges af private parkeringsoperatører, hvis pågældende er tilmeldt Parkeringsklagenævnet.

3

Terminologien

"Kontrolafgift" er nok det mest korrekte ord for den betalingspligt, man kan blive pålagt, når man overtræder en privat parkeringsregel.

Ofte bruges i stedet betegnelsen "parkeringafgift", men udfordringen her er, at samme betegnelse anvendes om den betaling, man fx foretager i en automat for at parkere.

Ordet "parkeringsbøde" er ikke korrekt for en privat kontrolafgift, men anvendes ofte. En bøde er en straf, og straf kan kun pålægges i offentligt regi. En privat pålagt kontrolafgift er juridisk set en konventionalbod, dvs et beløb, som to parter har aftalt skal betales, hvis en regel overtrædes. (Ved at parkere, hvor parkeringsreglerne er tydeligt skiltet, accepterer man stiltiende reglerne, herunder at skulle betale en kontrolafgift, hvis man ikke følger dem).

Betegnelsen "parkant" vinder mere og mere indpas i det danske sprog, fordi det er praktisk med et enkelt ord for "en bilist, der parkerer". Det første kendte sted, ordet figurerede, er Berlingske Tidende den 2. februar 1960. Det er optaget i en del ordbøger og i Dansk Sprognævns fortegnelse over nye ord, men fx endnu ikke i Retskrivningsordbogen.

4

Hvorfor er kontrolafgifter så dyre?

Det er der mange årsager til. Her er nogle af dem.

  • I modsætning til kontrolafgifter, der pålægges af kommunale parkeringsvagter, er private parkeringsafgifter momsbelagt.
  • Nogle kontrolafgifter betales ikke frivilligt, og så skal de tvangsinddrives. Private parkeringsselskaber kan kun holde sig til den person, der havde rådigheden over køretøjet på forseelsestidspunktet, hvorimod det offentlige kan falde tilbage på den registrerede ejer/bruger, hvis rådighedshaveren ikke kan findes eller ikke betaler. I modsætning til det offentlige kan private parkeringsselskaber ikke sende kontrolafgifter direkte til inddrivelse, men skal have en dom først, og en anden forskel er, at private parkeringsselskaber ikke kan foretage lønindeholdelse.
  • Der findes ingen uvildig klageinstans for kommunale parkeringsafgifter, hvorimod man kan klage til Parkeringsklagenævnet over en privat kontrolafgift. Det koster millioner årligt at drive Parkeringsklagenævnet, og det spiller også ind på størrelsen af private kontrolafgifter.

Det er kort og godt væsentligt dyrere at udføre privat end offentlig parkeringskontrol.

Men andre faktorer spiller også ind. Fx skal en kontrolafgift være væsentligt dyrere end prisen for at parkere et døgn på en parkeringsplads. Ellers kan man jo spekulere i at undlade at betale og satse på, at parkeringsvagten ikke patruljerer hver dag.

5

Urimelige parkeringsafgifter ...

Der er grunde til, at langt de fleste af de kontrolafgifter, der måske umiddelbart opleves som urimelige, ikke er det. Det kan et par eksempler måske illustrere.

  • Hvorfor fik jeg en afgift for at holde uden for bås, når min bil næsten var den eneste på pladsen? - Det gjorde du, fordi din handling smitter, fordi der måske har været eller kommer mange flere biler på pladsen, og fordi det ikke kan overlades til den enkelte parkant at afgøre, hvornår man skal følge reglerne og hvornår ikke.
  • Ja, min parkeringsbillet var ikke synlig, men hvorfor fastholder I kontrolafgiften, når jeg nu efterfølgende kan dokumentere, at jeg faktisk havde købt en billet? - Afgiften fastholdes, fordi det ikke er nok at betale; du skal også under parkeringen dokumentere, at du har betalt. Ellers kan det jo ikke kontrolleres, om du har betalt. Hvis man bare kunne undlade at lægge billetten i forruden, ville det i praksis blive umuligt at udøve parkeringskontrol.

6

Parkeringsvagters troværdighed

Man bør have en stærkt kritisk holdning til troværdighedsundersøgelsers troværdighed, men alligevel ...

I Radius Kommunikations spørgeundersøgelse 2017 vedrørende forskellige faggruppers troværdighed indtager parkeringsvagter en 20. plads - foran bl.a. bankrådgivere, ejendomsmæglere, journalister, bilforhandlere og politikere.

7

Hvad skal vi med parkeringskontrol?

Parkeringsselskaber er altid taknemmelige mål for pressen. Vi har næsten alle sammen fået en parkeringsafgift - og hader det. Derfor går det rent ind hos de fleste, når man, for at sælge aviser eller digitale medier, taler om "pengemaskiner", p-vagter, der "ligger på lur", osv.

Har du tænkt over, at parkeringsselskaber arbejder for indkøbscentre, biografer, museer, skoler, boligforeninger, hoteller og mange andre, der ikke kunne drømme om at bede parkeringsselskaber om at kontrollere deres pladser, hvis det ikke var nødvendigt for dem og deres kunder, gæster og brugere? Gjorde parkeringsselskaber ikke langt større gavn end det modsatte, ville de ganske simpelt ikke kunne eksistere.

8

Studerende og pensionister

UNIVERSPARKERING giver - på linje med de fleste andre private parkeringsselskaber - ikke rabat på kontrolafgifter til studerende og pensionister.

Det er der flere grunde til. En af dem er, at ganske mange studerende og pensionister er økonomisk lige så velstillede som almindelige lønmodtagere. En anden er, at det ville være for let at snyde.

9

Kontrolafgifter og pressen

Kontrolafgifter, offentlige og private, fylder uforholdmæssigt meget i pressen, og man får indtrykket af, at de pålægges i et langt større omfang, end virkeligheden er, og at en meget stor del af dem er uberettiget.

UNIVERSPARKERINGs bedste bud er, at der pålægges en kontrolafgift  i forbindelse 2-3 promille af alle private parkeringer.

Og af de pålagte kontrolafgifter annulleres 2-3 procent i forbindelse med efterkontrol eller efter klage - en del af dem pr. kulance, hvor der med andre ord rent formelt kunne være sket fastholdelse. 

Næppe nogen anden branche overvåges så nøje af pressen som parkeringsbranchen - ikke fordi det har samfundsmæssig topprioritet, men fordi det sælger aviser.

10

Gratister

En lille hård kerne af bilister lader hånt om alle regler og parkerer konsekvent uden at betale og uden at overholde tidsrestriktioner. Der er eksempler på, at enkelte bilister er blevet pålagt flere hundrede kontrolafgifter, som de heller ikke betaler.

De pågældende har typisk i forvejen betydelig gæld, er registreret mange gange i diverse gældsregistre og er ligeglade med, om gælden stiger med et antal parkeringsafgifter.

Bevidst og systematisk undladelse af at betale for at parkere har efter UNIVERSPARKERINGs opfattelse karakter af brugstyveri.

Dudal Webdesign