70 23 24 25

Pladsejer - se dig for

Parkeringsbranchen er præget af ganske hård konkurrence.

Ny parkeringsselskaber kommer - og går som oftest igen. Undervejs i deres korte livsforløb afgiver de, i et forsøg på at få fodfæste på markedet, tilbud, der ikke kan hænge sammen økonomisk. For de pladsejere, der kun går efter det - tilsyneladende - økonomisk bedste tilbud, kan det betyde hyppige skift af parkeringsoperatør.

Det kan også betyde utilfredse parkanter. For presset økonomi omkring driften af en parkeringsplads er typisk ensbetydende med, at parkeringsoperatøren, alt efter hvordan aftalen er skruet sammen, enten mister interessen for at servicere pladsen eller fx udskriver flere parkeringsafgifter, end rimelighed tilsiger.

Presset økonomi kan også betyde, at man fristes til at reducere sine faste lønudgifter ved at provisionslønne sine parkeringsvagter eller et selskab, som man har outsourcet parkeringskontrollen til. Det kan godt tænkes gå ud over parkeringsvagternes objektivitet. Ikke desto mindre forekommer det i praksis. Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening, som UNIVERSPARKERING er medlem af, forbyder provisionsaflønning.

UNIVERSPARKERING takker hyppigt nej til aftaler, der i sidste ende er dårlige for både pladsejeren, parkanterne, os - og forretningsmoralen.

Efter mange år i branchen kender vi til alle de små og store "numre", som desværre forekommer. Som eksempel uden aftale at foretage fradrag i indtægterne fra en plads for veksel- og andre bankgebyrer, billetpapir og forbrugsstofter og endda lønninger, inden der procentafregnes til pladsens ejer. Den slags holder vi os også for gode til.

Vi ejer heller ikke selv parkeringspladser, -huse eller -kældre, som konkurrerer med de parkeringsfaciliteter, som vores kunder ejer.

Integritet betyder noget for os.