Vi bruger cookies - Læs om UNIVERSPARKERING og databeskyttelseOK, forstået
 
T: (+45) 70 23 24 25

Persondatapolitikken gælder i relation til enhver form for indsamling og behandling af persondata foretaget af UNIVERSPARKERING ApS.

1.   Ansvar for dine persondata

Dataansvarlig er UNIVERSPARKERING ApS, Vestergade 5, 1., DK-8000 Aarhus.

Henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til mail@universparkering.dk.


2.   Oplysninger, der indsamles og behandles

UNIVERSPARKERING ApS indsamler dine data, når

 • vi pålægger dig en parkeringsafgift for uretmæssig parkering.
 • du afgiver data til os ved forespørgsel om eller klage over en parkeringsafgift, ved betaling, ved oprettelse af P-tilladelse mv.

 

UNIVERSPARKERING ApS indsamler kun persondata i nødvendigt omfang. Udover de persondata, du vælger at afgive til os ved henvendelse, vil der typisk alene være tale om indsamling af køretøjets registreringsnummer og mærke, køretøjets registrerede ejer og/eller brugers navn samt disses adresse. 

Når du og andre besøger vores hjemmesider, indsamler vi periodisk via cookies data om navigationen på siderne for at vi kan se, hvilke afsnit af hjemmesiderne, der er størst interesse for.

 
3.   Formål med behandling af persondata

De persondata, du afgiver til os, bruges til forskellige formål afhængig af karakteren af kontakten, fx

 • til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med parkeringsaftalen, herunder muligheden for at registrere eventuelle tilladelser mm., således at køretøjet ikke pålægges en parkeringsafgift uretmæssigt.
 • til at sikre UNIVERSPARKERING ApS’ retlige interesse, når det er konstateret, at en parkering er foretaget i strid med gældende regler.
 • til at sikre, at der kan ske tilbageførsel til korrekt modtager, når vi modtager dobbeltbetalinger, over- og underbetalinger og betalinger med angivelse af forkert løbenummer mv.
 • til at sende dig oplysninger, som du har bedt om.

 
4.   Retsgrundlaget for behandling af persondata

Vi behandler persondata på basis af et af følgende retsgrundlag:

Opfyldelse af en kontrakt

UNIVERSPARKERING ApS indsamler og behandler dine persondata på baggrund af den med dig indgåede udtrykkelige aftale eller quasiaftale, når du vælger at parkere dit køretøj på en parkeringsplads administreret af UNIVERSPARKERING ApS.

Legitim interesse

Når du beder os om at tage kontakt til dig, fx via klageformularen på www.universparkering.dk, behandler vi de persondata, du afgiver, fordi de er nødvendige for at behandle din klage.

Vi bruger ikke dine persondata til andet end besvarelse af din henvendelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan gøre det ved henvendelse til e-mailadressen mail@universparkering.dk.

Overholdelse af en retlig forpligtelse

Vi videregiver dine persondata i tilfælde, hvor vi er forpligtede til det ifølge lov.

 
5.   Videregivelse af persondata

UNIVERSPARKERING ApS videregiver alene dine persondata i det omfang, det er nødvendigt. Persondata videregives således til UNIVERSADVOKATER I/S, Motorregisteret, vores bank ved betaling af parkeringsafgift og relevante underleverandører, som administrerer parkeringsløsninger, herunder fx ParkMan.

 
6.   Tidsrum for opbevaring af persondata

Vi opbevarer dine persondata i op til 6 måneder efter, at ubetinget betaling har fundet sted eller indtil fordringen er forældet, dog mindst i 6 måneder efter udløb af klagefristen. Ved oprettelse af P-webtilladelser sletter vi ligeledes dine oplysninger 6 måneder efter udløb eller sletning af tilladelsen.

 
7.   Dine rettigheder

Du har ret til at

 • modtage oplysning om, hvilke data UNIVERSPARKERING ApS har registreret om dig
 • få sådanne data berigtiget, hvis de er urigtige
 • modtage en kopi af de persondata, der behandles
 • få dine persondata slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig
 • anmode UNIVERSPARKERING ApS om begrænsning af behandlingen af dine persondata til det nødvendige
 • i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at modtage dine persondata og til at få overført dine persondata til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt
 • indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Henvendelse vedrørende dine rettigheder kan ske til e-mailadressen mail@universparkering.dk.

Cookies

UNIVERSPARKERING bruger lejlighedsvis egne cookies og cookies fra tredjepart til statistik, indholds- og præferenceoptimering og målretning af indhold.

Ved at bevæge dig ind på hjemmesiden giver du dit samtykke til at modtage og lagre disse cookies, og til at der indsamles data om dig, din computer og dit brug af hjemmesiden.

Dudal Webdesign