Vi bruger cookies - Læs om UNIVERSPARKERING og databeskyttelseOK, forstået
 
T: (+45) 70 23 24 25

Ikke alt, der på overfladen ser ens eller fint ud, er det.
Her er lidt information, der kan være nyttig, når du som pladsejer skal vælge samarbejdspartner.

Er parkeringsaftalen reelt uopsigelig?

Der kan være god grund til, at en parkeringsaftale er uopsigelig i nogle år, og at opsigelsesvarslet er ganske langt. Parkeringsselskabet har jo en investering til bl.a. skilte og andre parkeringstekniske foranstaltninger, der skal tjenes hjem, og ophør af parkeringsaftaler nødvendiggør også ofte medarbejdermæssige omstruktureringer.

Der findes imidlertid parkringsselskaber, der udformer deres parkeringsaftaler således, at de reelt er uopsigelige. Fx kan det fremgå, at parkeringsselskabet, hvis pladsejeren får et bedre tilbud, skal have mulighed for at matche tilbuddet. Vælger parkeringsselskabet at matche tilbuddet, kan pladsejeren ikke frigøre sig fra aftalen. Der findes eksempler på aftaler, hvor pladsejeren er bundet af en sådan forpligtelse op til et år efter aftalens ophør.

Får du den forventede andel af indtægterne?

Af nogle parkeringsaftaler fremgår det kun, at pladsejeren skal have X % af fx "automatindtægterne". 

Er det X % af bruttoindtægterne, eller fratrækker parkeringsselskabet først moms, lønudgifter til tømning af automaten, udgifter til el og papir mv., vekselgebyrer, transaktionsgebyrer mv.?

Ejer og driver parkeringsselskabet selv parkeringshuse eller -pladser?

Er det tilfældet, har parkeringsselskabet en interesse i, at bilisterne først og fremmest søger selskabets egne parkeringsfaciliteter frem for dine og andre kunders.

Hvilke parkeringsvagter benytter selskabet?

Er parkeringsvagterne ansat direkte af parkeringsselskabet, uddannet og efteruddannet af selskabet og underlagt selskabets instruktionsbeføjelse?

Eller benytter man parkeringsvagter, der ikke har fået en kyndig oplæring, fx viceværter eller ejerforeningsformænd? Eller måske vagter i et sikkerhedsselskab, der aflønnes pr. kontrolafgift og ikke er direkte underlagt parkeringsselskabets instruktiuon og vedjledning?

Er parkeringsselskabet medlem af DPPB?

DPPB er Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening.

For at være medlem af brancheforeningen skal man efterleve en række etiske regler. En af reglerne er, at man ikke må provisionslønne parkeringsvagter for ikke at risikere, at de har andet end rent faglig interesse i, hvornår en kontrolafgift skal pålægges.

UNIVERSPARKERING er stiftende medlem af DPPB.

Er de tilbudte vilkår simpelhen for gode?

Regn ikke bare på om I selv får den bedst mulige fortjeneste ud af aftalen. Forsøg også at kalkulere, om parkeringsselskabet vil få en rimelig forretning ud af det.

Er det ikke tilfældet, er risikoen stor for, at parkeringsselskabet enten mister fokus på jeres parkeringsplads eller måske endnu værre: forsøger at pine alt for meget ud af den - til skade for pladsens brugere og dermed i sidste ende jer selv.

Dudal Webdesign