UNIVERSPARKERING er blevet til Q-Park.
Du har følgende muligheder:
Betal kontrolafgift pålagt 31. december 2019 eller tidligere
Klag over kontrolafgift pålagt 31. december 2019 eller tidligere
Fortsæt til Universparkerings gamle hjemmeside
Fortsæt til Q-Park's hjemmeside
Vi bruger cookies - Læs om UNIVERSPARKERING og databeskyttelseOK, forstået
 
T: (+45) 70 23 24 25

Betal P-afgift online

Pay parking ticket online

 

Hvad bruger vi dine persondata til?
Klik nederst på siden.

Pay your parking ticket by International transfer

P-vagterne

Du møder UNIVERSPARKERINGs parkeringsvagter og servicemedarbejdere overalt i Danmark.

Vi er værter for ejerne af parkeringspladser, -huse og -kældre, og vi skal sørge for, at du som bruger føler dig velkommen og har de bedst mulige forhold. Det er vores hovedopgave.

Vi skal også sørge for ordnede forhold, og for at parkeringsreglerne følges. Overtræder nogen bevidst eller af vanvare reglerne, skal vi skride ind. De få må ikke sætte dagsordenen på de manges bekostning.

Parkeringsvagter møder sjældent den anerkendelse, de fortjener. Støt dem - de er til for dig.

Hvorfor modtager UNIVERSPARKERING ikke klager pr. e-mail, telefon eller under personligt fremmøde?

Det skyldes ikke uvenlighed, eller at vi er gammeldags og nærer uvilje mod elektronisk kommunikation, at vi ikke modtager klager over kontrolafgifter pr. e-mail.

Forklaringen er, at vi på denne måde lever op til GDPR-krav, at kommunikationen foregår sikrere, at vi får alle nødvendige oplysninger, og at vi ikke udsættes for forskellige "angreb".

Vi modtager klager via formularen på denne hjemmeside og pr. brevpost,

Ved at sige nej tak til e-mail

 • mindsker vi risikoen for virusangreb
 • undgår vi robotangreb (hvor man bombarderes med spammail i så store mængder, at vores system bryder sammen)
 • sikrer vi os umiddelbart alle de oplysninger, der skal til for at kunne finde og behandle en sag (afgiftens løbenummer, bilens registreringsnummer osv.)
 • har vi større sikkerhed for, at det er føreren af bilen på forseelsestidspunktet, vi kommunikerer med
 • mindsker vi risikoen for at overtræde persondatabeskyttelsesreglerne
 • undgår vi at kommunikere på chatlignende vilkår, hvor det ganske ofte forventes, at man kan udveksle snesevis af mails inden for kort tid, og hvor tonelejet har en tendens til at blive mere og mere skingert
 • er kommunikationen bedre beskyttet end via tilfældige e-mail"kanaler".
   

Der er tilsvarende en række grunde til, at vi ikke modtager telefoniske klager, bl.a.

 • Vi vil gerne kunne dokumentere vores kommunikation, men vil helst ikke optage telefonsamtaler.
 • Vores medarbejdere har gennem årene modtaget mange og alvorlige trusler pr. telefon.

Vi beder om forståelse for vores e-mail- og telefonpolitik. Det er faktisk også lidt besværligt og lidt dyrere for os. Men desværre nødvendigt.

Ud over nogle af ovenstående grunde er årsagen til, at man ikke kan henvende sig personligt på vores adresse sikkerhedshensyn.


Du kan klage online her.

Vil du leje en P-plads?

UNIVERSPARKERING udlejer P-pladser i adskillige danske byer.

Læs nærmere her eller send en e-mail til mail@universparkering.dk.

Klageformular

Forespørgsel

Klage over en P-afgift

Klage over pålagte parkeringsafgifter kan kun ske på to måder:

 • elektronisk ved at klikke her
 • pr. brevpost til UNIVERSADVOKATER, Parkeringsservice, Vestergade 3B, 8000 Aarhus C

Klage kan ikke ske på anden måde og således ikke pr. e-mail, ved personligt fremmøde på vores kontor eller telefonisk.

Klager tages kun til følge, såfremt der er begået en fejl, eller der foreligger ekstraordinært undskyldende omstændigheder.

Du kan klage til Parkeringsklagenævnet, hvis du har fået afslag på en klage til UNIVERSPARKERING - men først da.

 

Du kan downloade mobilapp' ParkMan på www.p.nu.

Studerende, lærlinge, pensionister

Du kan ikke som eksempelvis studerende, lærling eller pensionist få en pålagt kontrolafgift (parkeringsafgift) nedsat. Derimod kan du ved henvendelse til os eventuelt aftale en afdragsordning.

Det er en almindelig udbredt misforståelse, at man som fx studerende kan få en kontrolafgift (parkeringsafgift) pålagt af det offentlige – politiet eller kommunale parkeringsvagter – nedsat. Det er ikke tilfælde.

Paradoksalt nok kan man derimod få egentlige parkeringsbøder, som kun politiet kan udstede, nedsat. Mens parkeringsafgifter udstedes for ”almindelige dagligdags” parkeringsforseelser, udstedes parkeringsbøder, hvis en parkering er foretaget til decideret fare for andre eller obstruerer færdslen.

Du kan læse nærmere på https://www.politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/parkeringsafgifterogparkeringsbøder/ .

Dudal Webdesign